Uniunea EuropeanaGuvernul RomanieiInstrumente structurale

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
“Dezvoltarea competentelor de comunicare prin achiziţie echipamente TIC“
Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Asociaţia de Informatică şi Dezvoltare Antreprenorială - AIDA, cu sediul în Braşov, str.Bisericii Sf. Nicolae, nr.12, anunţă finalizarea activităţilor şi a implementării proiectului “Dezvoltarea competentelor de comunicare prin achiziţie echipamente TIC“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU in calitate de Organism Intermediar pentru Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

Valoarea totală a proiectului a fost de 122.480,27 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 93.835,67 lei, 77.602,10 lei din FEDR şi 16.233,57 lei de la bugetul naţional.

Proiectul a fost implementat în localitatea Braşov, pe o durată de 6 luni începând cu 30 iunie 2014.

Obiectivul proiectului a fost creşterea şi consolidarea infrastructurii TIC prin realizarea conexiunii la internet, achiziţia de echipamente TIC şi software la Asociatia AIDA.

Rezultatele proiectului sunt implementarea unui sistem informatic compus din echipamente IT moderne, sofware, reteaua LAN, semnatura electronica, domeniu web, website dinamic si servicii de internet broadband.

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”