Proiecte desfășurate în 2011

POS- A3 „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” - DM 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor ” - Op. 1 „Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”
Dezvoltarea competentelor de comunicare prin achizitie echipamente TIC

Beneficiar: Asociația AIDA Brașov

122.480 lei

POS- A3 „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” - DM 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor ” - Op. 1 „Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”
SUStINEREA ACTIVITatII ASOCIAtIEI PRIN ACHIZItIE ECHIPAMENTE TIC

120.447 lei

POS- A3 „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public” - DM 1 „Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor ” - Op. 1 „Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”
Cresterea competitivitatii prin IT&C

Beneficiar: Brahms International S.R.L.

395.215 euro

POS CCE-A1-DM 1.1.-Op. 1.1.2
Cresterea competitivitatii  SC BRAHMS  INTERNATIONAL SRL  prin implementarea standardelor internationale

Beneficiar: Brahms International S.R.L.

-