Proiecte desfășurate în 2012

POS A1 – „Un sistem inovativ si ecoeficient de productie” - DM 1.1 – „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM” - Op.a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”
Consolidarea sectorului productiv al S.C. Steel Profile S.R.L. prin investiții tangibile și intangibile.

Beneficiar: STEEL PROFILE SRL

689.077 lei

Programul de cooperare elvetiano roman - Thematic Fund Partnership and Expert Fund Partnership Block Grant
The evaluation of the first section of the future long distance footpath E8 in the central zone of Romania according to the European Standards and a model repairing of the trail from the Postăvaru Massif.

Beneficiar: Asociația Carpatina Ardeleană a Turiștilor /SKV/ SIEBENBÜRGISCHER KARPATENVEREIN

276.024 chf

PNDR - M 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi”
Modernizare cabinet medical individual prin achiziție de echipamente

Beneficiar: Cabinet medical Individual Grama Elena Adina

13.243 euro

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Dezvoltarea Tima Fast S.R.L. prin achizitie de echipamente

Beneficiar: Tima Fast S.R.L.

86.940 lei

Finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale şi Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Amenajare, reparații, modernizare centru de zi pentru seniori

Beneficiar: Asociatia DELTA Brașov

95.674 lei